Metoder

De metoder vi arbejder med

På Fonden Den Gamle Skole arbejder vi med forskellige former for beskrivelser, vurderinger, i form af  Basisstatus, statusskrivelser og risikovurderinger.
Basisstatus udfærdiges indenfor de første 6 måneder. Basisstatussen kommer hele vejen rundt om borgeren og beskriver, hvor meget støtte borgeren har brug for i forhold til følgende indikatorer.

A. Udvikling og social adfærd
B. Sundhed
C. Selvstændighed
D. Samfundsliv

Statusskrivelse

Borgeren udarbejder sammen med deres koordinator/kontaktteam en statusskrivelse. Statusskrivelsen beskriver den periode der er gået, hvad der er arbejdet med og hvilke mål, delmål og aktiviteter, der peger fremad mod selvstændighed og på sigt en tilværelse udenfor Fonden Den Gamle Skoles rammer.

Statusskrivelsen dokumenterer borgerens aktuelle udvikling og historie og kan for eksempel handle om:

 • Selvudvikling
 • Udvikling af færdigheder og ressourcer
 • Målsætning, planlægning og struktur
 • Diverse vedrørende job/optagelse på uddannelse/kurser

Den første status skrives efter ca. 6 måneder og herefter årligt eller efter aftale med myndighedkommune.

Risikovurderinger

Hensigten med disse vurderinger, er at forebygge uhensigtsmæssig adfærd bedst muligt. Vi arbejder med 2 slags risikovurderinger, en i forhold til udad reagerende, truende adfærd og en relateret til selvskadende, indad reagerende adfærd.

I starten af opholdet udfylder koordinatoren skemaerne sammen med beboeren.

Relationsarbejde

Relationen/samspillet mellem borger  og medarbejderne er omdrejningspunktet i forhold til at skabe optimale muligheder for deres trivsel, tryghed og udvikling.
Da mange borgere kan have oplevet svigt tidligere, kan det være vanskeligt at skulle opbygge nye relationer.

Derfor kan det for nogle borger være en proces, som har brug for tid. Således vil man ofte arbejde varsomt og med små skridt, langsomt opbygge en bæredygtig relation, som vil være fundamentet  for arbejdet.

For at styrke beboerens selvopfattelse og selvværd, opfordrer vi borgerne til at fastholde en god relation til netværk og pårørende. Støtter dem i at genskabe en evt. bristet relation.

 • KRAP: Behandlingsformer med fokus på det positive. Vi arbejder
  med søjleskma. Ressourceblomsten og måltrappen.
 • TEACCH: Tydelighed, gennem visualisering via
  billedkommunikation.
  SOCIALE HISTORIE: Små støtte historier der beskriver, hvad borgeren
  kan gøre i forskellige situationer.
 • Social færdighedstræning: Pædagogisk metode til at udvikle,
  generalisere og fastholde sociale
  færdigheder.
 • Trafiklys metoden: Beskriver borgerens adfærd på en række
  områder inden for hver zone.
 • Jeg-støttende samtaler.
 • Nada

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på tlf. 40 13 55 70 / 23 60 44 70 eller send os en email på [email protected] og hør hvad vi kan gøre for dig.

Felter markeret med en * skal udfyldes