Målgruppe

Botilbud jf. SEL. §107/§108 med 8 fleksible pladser.

Vores målgruppe henvender sig til udviklingshæmmede unge mennesker over 18 år, dels unge med brug for struktur i dagligdagen og unge som har svært ved at indgå i sociale sammenhænge, hvor deres udvikling er forsinket eller uregelmæssig. De er aldersvarende udviklet på nogle områder og men ikke andre, det kan være unge med:

– Autisme
– ADHD
– tilknytningsforstyrrelse
– syndromer
– udviklingsforstyrrelse
– udviklingshæmmede med uhensigtsmæssig adfærd.

Borgerne indskrives fra det 18 år.
Borgerne har på grund af deres handicap, funktionsevne og udviklingspotentiale brug for støtte og vejledning til at mestre eget liv.
Borgerne er udviklingshæmmede eller sent udviklede.

Kerneydelser:
Den leverede ydelse til borgerne tager udgangspunkt i de mål som anbringende kommuner beder os om at løse. Der udarbejdes delmål. Der dokumenteres og effektmåles på indsatsen. Metoder og redskaber tilpasses individuelt til den enkelte borgere, ud fra borgerens funktionsniveau og evt. diagnoser.

 I kerneydelse indgår:

 • Personlige pleje, som støtte til bad, tandbørstning, beklædning ol.
 • Praktiske opgaver
 • Træning i dagligdagsfunktioner
 • Udvikling af færdigheder og kompetencer
 • Opbygning og vedligeholdelse af netværk
 • Støtte til udvikling af mestrings-strategier
 • Støtte til økonomi, e-Boks etc.
 • Sundhedsindsatser: Medicin – kost – motion
 • Kørsel i forbindelse med sundhedsmål og bostedets fastlagte fællesaktiviteter.

 

Egenbetaling
Borgeren betaler selv følgende:

 • Egenbetaling (svarende til husleje, herunder forbrugsafgifter som el, vand og varme, kost)
 • Udgifter til kørsel, rengøring og vinduespudsning.
 • Evt. individuelle udgifter til telefon, it, medicin, ferierejser, indbo- og ulykkeforsikring.m.v.

 

Det forventes at borgeren er i et beskæftigelsestilbud 4/5 dage om ugen.

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på tlf. 40 13 55 70 / 23 60 44 70 eller send os en email på [email protected] og hør hvad vi kan gøre for dig.

Felter markeret med en * skal udfyldes